Veiligheid vanaf het water

Veiligheid vanaf het water

In nauwe samenwerking met onze dochteronderneming Safetyboat.nl bieden wij veiligheid vanaf het water. Zo kunnen wij toezicht houden op risicovolle of brandgevaarlijke werkzaamheden op het water. We verrichten metingen, sonaronderzoek of zetten beveiligers in. Heeft u specifieke wensen voor veiligheid vanaf het water? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij bespreken graag de mogelijkheden.

Diensten:

Brandveiligheidstoezicht vanaf het water

De Groot Brandwachten beschikt over de juiste materialen om uitstekend toezicht te kunnen houden op brand- en milieugevaarlijke werkzaamheden vanaf het water.

24/7 bereikbaar

Rijksgediplomeerde brandwachten

Leveren in heel Nederland

Snel ter plaatse

Uitvoeren van gasmetingen op het water

Veel (petro)chemische industrie is gevestigd in de nabijheid van water. Hier kan het voorkomen dat een gaswolk zich over water verspreidt. Deze verspreiding kunnen we, met uitzondering van brandbare gassen, door de inzet van onze boten in kaart brengen en indien nodig een ontruiming opstarten. Onze medewerkers hebben de beschikking over onafhankelijke adembescherming en zijn opgeleid tot gasmeetkundige.

Reddingsboot bij evenementen

Voor de hulpverlening vanaf het water kunt u onze reddingsboot huren. Onze hulpverleners hebben de kennis en kunde van watergerelateerde incidenten en zijn vanaf de reddingsboot aanwezig om hulp te verlenen waar nodig.

Naast de inzet als reddingsboot is het ook mogelijk om tal van hand- en spandiensten voor uw evenement te verrichten. Zoals het vervoeren van personen of materiaal over het water, ondersteuning bij opbouwwerkzaamheden, maken van foto en videobeelden, beveiliging vanaf het water en toezicht door uw organisatie.

Objectbeveiliging vanaf het water

Uiteraard kunnen onze beveiligers ook buiten evenementen ingezet worden. Helaas vinden er ook diefstallen plaats in (jacht)havens en bij bedrijven die via het water toegankelijk zijn. De Groot Brandwachten zet een beveiligingsboot in om de toegangsroute over water te bewaken. Vaak werkt deze inzet al heel preventief. En…beveiliging vanaf het water heeft een enorm voordeel, waar geen hek of alarminstallatie tegenop kan: de beveiligers zijn fysiek aanwezig. Snel ingrijpen bij onraad is hierdoor gegarandeerd.

Huren van een RIB of werkboot

Naast de verschillende veiligheidsdiensten is het ook mogelijk om een vaartuig te huren met of zonder schipper. Bijvoorbeeld een RIB huren of een werkboot huren. Safetyboat.nl heeft hierbij de beschikking over uiteenlopende vaartuigen die voor werkzaamheden of overheidsdoeleinden in te zetten zijn.

De ervaring van anderen!

Wij zorgen voor brandveiligheid op iedere locatie. Wij zijn een no-nones bedrijf waarmee je eerlijke en duidelijke afspraken maakt die altijd worden nagekomen.

De Groot Brandwachten zorgt voor zorgvuldige en gekwalificeerde brandwachten

Gemeente Rotterdam

Contact opnemen?

Heeft u brandwachten nodig? Neem dan gerust vrijblijvend contact op om uw situatie te bespreken. 

Contactgegevens

Telefoonnummer
078 - 645 2257
Wij reageren meestal:
Dezelfde werkdag