First Responder Team

First Responder Team

De First Responder Teams zoals De Groot Brandwachten levert, zijn compacte en slagvaardige teams die de interne hulpverlening bij bedrijven verzorgen. Door de inzet van getrainde brandwachten in combinatie met hoogwaardige materialen zijn onze teams in staat om accuraat in te grijpen in geval van calamiteiten zoals brand, (medische) hulpverlening of evacuatie totdat de reguliere hulpdiensten ter plaatse zijn. 

Bent u nú op zoek naar een First Responder Team? Bel ons op 078 - 645 2257. We bespreken graag wat we voor u kunnen betekenen. 

Waarom kiezen voor een First Responder Team?

In fabrieksomgevingen blijkt vaak dat een reguliere bedrijfshulpverlening-organisatie niet volledig voorziet in de veiligheidsbehoefte. De opleiding is erg beperkt en de beschikbare materialen zijn vaak niet toereikend voor het bestrijden van een industriële calamiteit. Ook zijn BHV’ers vaak niet opgeleid om met onafhankelijke adembescherming te mogen werken, dus zodoende kunnen deze niet optreden in een omgeving waar rook aanwezig is.

24/7 bereikbaar

Rijksgediplomeerde brandwachten

Leveren in heel Nederland

Snel ter plaatse

Een First Responder Team of Bedrijfsbrandweer?

Tot voor kort was het alternatief om een bedrijfsbrandweer-organisatie in te zetten. Dit team bestaat uit 6 brandweermensen en hebben een volledig bepakt brandweervoertuig ter beschikking. In sommige risicovolle situaties is een dergelijke inzet noodzakelijk, echter in veel gevallen is dit onnodig en een te zwaar middel voor de aanwezige risico’s.

Een First Responder Team kan beschouwd worden als een ‘hulpverleningsteam op maat’ en wordt geclassificeerd tussen de BHV-organisatie en de bedrijfsbrandweer. De teamgrootte en materialen worden afgestemd op de mogelijke werkzaamheden die het team moet uitvoeren. Dit wordt in nauw overleg bepaald met de veiligheidskundige van het bedrijf.

Wat kunt u verwachten van een First Responder Team?

Er zijn een aantal zaken die een First Responder Team van De Groot Brandwachten typeert:

  • Er wordt altijd gewerkt in beschermende brandweerkleding;

  • De teamleden zijn allemaal opgeleid tot Rijksgediplomeerd brandwacht (brandweerman/vrouw);

  • De teamleden zijn goed getraind voor hun taak;

  • Het team heeft de beschikking over onafhankelijke ademlucht;

  • Er wordt geconformeerd aan de aanwezige veiligheidsvoorzieningen op uw terrein;

  • Waar nodig kunnen aanvullende materialen door ons geleverd worden;

  • Inzetprocedures worden afgestemd op uw bedrijfsspecifieke situatie.

Sinds kort is de inzet van First Responder Teams (voluit: First Responders Bedrijfsnoodorganisatie, FiRe bno) erkend door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Stichting Calamiteitenbeheersing in Bedrijven en Organisaties (CaBo).

Rijksgediplomeerde brandwachten in een First Responder Team

Er zijn speciale lesprogramma’s opgesteld voor de scholing van First Responders. De Groot Brandwachten zet echter Rijksgediplomeerde brandwachten in voor deze taak, zodat de teams werken met de efficiëntie van een First Responder-organisatie, maar met het kennisniveau van een bedrijfsbrandweer.

De First Responder Teams opereren kleinschalig en zijn bedoeld voor een snelle eerste inzet. De focus ligt op het voorkomen van escalatie van het incident en een snelle redding van personen. De grenzen van de inzet moeten daarom ook erkend worden. 

Wat doet een First Responder Team niet?

De bestrijding van grote branden, complexe reddingen en ongevallen met gevaarlijke stoffen worden dan ook niet uitgevoerd door het First Responder Team. Voor deze incidentscenario’s dient een bedrijfsbrandweer-organisatie met bijbehorend materieel ingezet te worden. Uiteraard kunnen wij hier ook in voorzien. Wij adviseren u graag over de afweging tussen deze twee organisatievormen.

De ervaring van anderen!

Wij zorgen voor brandveiligheid op iedere locatie. Wij zijn een no-nonsense bedrijf waarmee je eerlijke en duidelijke afspraken maakt die altijd worden nagekomen.

De Groot Brandwachten staat paraat voor geplande inspectie van systemen, maar kan ook binnen 2 uur op locatie zijn als er een systeem bijvoorbeeld kapot vriest en erg snel gerepareerd moet worden.

Gemeente Rotterdam

Contact opnemen?

Heeft u ook een First Responder Team nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag grondig hoe wij u het best van dienst kunnen zijn.

Contactgegevens

Telefoonnummer
078 - 645 2257
Wij reageren meestal:
Dezelfde werkdag